O društvu

Photo

 

60 – let Društva upokojencev za Selško dolino

 

Društvo upokojencev v Selški dolini je bilo ustanovljeno 30. septembra 1952 s sedežem v Železnikih v hiši nasproti Lovskega doma. Letos bo torej dopolnilo šestdeset let delovanja in združevanja upokojencev naše doline. Glede na častitljivo obletnico ugotavljam, da je tako združenje dobro.

 

Prvih deset let je bil predsednik društva g. Benedičič Janko (Lovričk). Njega je nasledil g. Tavčar Jakob ( Špendal ), ki je bil predsednik društva dvaindvajset let. Za njim je bil pet let predsednik društva g. Logar Janko (Fotrovc). Od leta 1986 do 1990 je bil predsednik g. Kovač Franc (Ilč iz Selc) in za njim g. Štalc Vinko. Na koncu prejšnjega stoletja in v začetku dva tisočletja je bil predsednik  g. Rant Andrej.

 

Delali so pa v društvu kot tajniki in blagajniki še Kemperle Julka, Čufer Ivana, Bertoncelj Mara, Rozman Francka, Frelih Janko, Jensterle Matevž in Mohorič Ferdo.

 

Kot sedanji predsednik društva me veseli, da smo še vedno povezani med seboj na kulturnem in športnem področju, da znamo poskrbeti za zabavo, druženje, interesne dejavnosti in seveda tudi za zdravstveno preventivo. Naj omenim še moje sodelavce. Tajniške posle že vrsto let vestno opravlja ga. Kavčič Mira, za knjigovodstvo in blagajno skrbi Tarfila Marica, podpredsednik društva pa je g. Gasser Ivan.

 

Da je zdravje naše največje bogastvo, se zavedamo vsi. Kako je z našim krvnim tlakom, sladkorjem in holesterolom v krvi je pri društvu dolga leta ugotavljala ga. Pegam Poldka. Njeno delo nadaljuje ga. Markelj Judita.

 

V vseh 60. letih so bili društvu v veliko pomoč poverjeniki, ki delujejo po vaseh po dolini in v posameznih delih mesta Železniki. Le-ti dobro poznajo ljudi v svojem kraju in so najboljša povezava upokojenih članov z društvom.

 

Pri društvu uspešno deluje Mešani pevski zbor, ki je bil ustanovljen jeseni leta 1994. Prva štiri leta ga je vodila ga. Kamenšek Veronika. V zboru je zbranih 30 pevk in pevcev iz vse doline. Da pesmi prijetno zazvenijo in, da pevci nastopajo na raznih prireditvah, pa že od leta 1998 s svijim znanjem in delovno vnemo skrbi ga. Šmid Minka.

 

V dejavnosti društva je treba omeniti še enodnevne izlete in pohode, vikend pakete bivanja ob morju ali v toplicah ter ogled kulturnih prireditev izven domačega kraja. Lahko rečem, da je bilo v letih nazaj in tudi še sedaj veliko zanimanje članov za potovanja in pešačenja. Vse potrebno za izlete, oddihe in enodnevna kopanja v Izoli pripravljata ga. Kavčič Mira in g. Gasser Ivan. Pohode v hribe in gore skrbno načrtuje in vodi ga.Potočnik Pavla. Za ogled gledaliških in opernih predstav pa skrbi ga.Marička Plešec.

 

V zadnjih letih je dobro zaživel vseslovenski projekt »Starejši za starejše«, ki prav tako deluje v okviru društva. Projekt je v našem društvu na začetku vodila ga. Golja Mira, sedaj pa ga vodi ga. Tušek Anica s pomočjo 27 prostovoljk.

 

Lepo število naših članov se ukvarja tudi s športom. Dolga leta je bil za športno dejavnost zadolžen g. Debeljak Tone, za njim pa ga. Šmid Verona in sedaj to delo opravlja ga. Šolar Stana.

Ob vseh naštetih dejavnostih, ki se odvijajo v društvu, lahko rečem, da smo ponosni na vse, kar je več generacij upokojencev v 60 letih doseglo. Sedaj društvo šteje preko 1200 članov in se to število vsako leto veča. Pričakujem, da se nam bodo tudi v bodoče novi upokojenci radi pridružili in spoznali, da je lahko tudi tretje življenjsko obdobje zanimivo in ustvarjalno.

 

Železniki,8.9.2012                                                                   Predsednik DU Janko Jelenc

 

Poslanstvo